logo Veterinární klinika Zvířecí doktor

Nejbližší další služba

MVDr. Lucia Revúcká Ambulance – interní medicína,
dnes, 10.00–15.00

Rychlý kontakt na recepci: 774226266

Jak získat krev

Naše krevní banka disponuje erytrocytární masou, plazmou i plnou krví dle momentální nabídky. Všechny krevní konzervy jsou k dispozici nejen našim pacientům, ale všem kteří krev potřebují.

Krevní deriváty jsou zpracovány na certifikovaném pracovišti a odebrány od testovaných dárců včetně určení krevní skupiny. Každá krevní konzerva je označena datem spotřeby, množstvím a krevní skupinou dárce.

Pokud nejste naším pacientem , je možné si krevní konzervy vyzvednout na našem pracovišti po předchozí dohodě dle momentální nabídky na tel.: 774226266 nebo 777226166, kontaktní osoba MVDr. Jan Čučka nebo Markéta Šlehoferová.

Všechny konzervy Vám budou připraveny k převozu tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení.