logo Veterinární klinika Zvířecí doktor

Nejbližší další služba

MVDr. Lucia Revúcká Interní medicína,
dnes, 8.00–12.00

Rychlý kontakt na recepci: 774226266

Stálé stáže na našem pracovišti

V průběhu celého roku poskytujeme po dohodě na naší klinice týdenní tématické stáže pro veterinární lékaře a sestry. V případě potřeby je možno domluvit i jiná témata.

ZOBRAZOVACÍ TECHNIKY – týdenní odborná stáž

Během jednoho týdne se Vám na našem pracovišti bude intenzivně věnovat školený personál v čele s MVDr. Janem Čučkou, šéf lékařem veterinární kliniky Zvířecí doktor.

Hlavními tématy budou:

 • RTG studie – správné provedení a hodnocení včetně kontrastních studií
 • USG měkkých tkání včetně echokardiografického vyšetření
 • CT studie – správné provedení a hodnocení včetně kontrastních studií

V průběhu celé stáže stážista bude mít možnost:

 • Nahlížet do dokumentace jednotlivých pacientů
 • Naučit se správně volit diagnostické postupy v návaznosti na zobrazovací techniky
 • Aktivně se podílet na diagnostice konkrétních pacientů
 • Konzultovat jednotlivé studie s MVDr. Janem Čučkou

Cena týdenní stáže na naší klinice činí 20.000,-Kč s DPH.

Bližší info na: honza@zvireci-doktor.cz

VETERINÁRNÍ ASISTENT NA OPERAČNÍM SÁLE – týdenní odborná stáž

Cílem stáže je osvojit si praktické návyky, rozvíjet své dovednosti a základní techniky, popřípadě převést nové poznatky na své stávající pracoviště.

Stážista v průběhu stáže absolvuje:

 • Příprava pacienta před chirurgickým zákrokem
 • Příprava, využití a ošetření chirurgických nástrojů
 • Základní příprava operačního pole včetně rouškování
 • Základní principy inhalační anestezie
 • Monitoring pacienta v průběhu chirurgického zákroku
 • Asistence u základních chirurgických úkonů
 • Probouzení a pooperační péče pacienta z pohledu sestry
 • Sterilita a údržba aseptického chirurgického sálu
 • U všech témat je kladen důraz na praktičnost
 • Stáže jsou určeny všem veterinárním sestrám, technikům i asistentům i absolventům středních veterinárních škol a zdravotnickému personálu pracujícímju v oblasti veterinární medicíny.
 • Stáže jsou individuální, od pondělí do pátku na 40 hodin
 • V průběhu stáže se Vám bude věnovat pouze personál pracující výhradně na chirurgickém sále, v čele s naším hlavním lékařem MVDr. Janem Čučkou
 • V průběhu stáže budete mít možnost aktivně se účastnit dění na operačním sále, a pasivně nahlédnout do zákulisí složitých ortopedických a neurochirurgických výkonů.
 • Po absolvování stáže Vám bude vystaven certifikát

Cena intenzivní týdenní stáže včetně studijních materiálů činní 15.000,-Kč s DPH

V případě zájmu podrobné info na email: honza@zvireci-doktor.cz

FYZIOTERAPIE MALÝCH ZVÍŘAT – týdenní odborná stáž

Týdenní stáž na naší klinice je pořádána v průběhu provozu na 40 hod. týdně. Během stáže se Vám budou věnovat školitelé se znalostí a letitými zkušenostmi z oblasti fyzioterapie a dále hlavní lékař MVDr. Jan Čučka specializující se na ortopedii a neurologii malých zvířat.

Stážista bude mít možnost UČIT SE:

 • Hodnotit klinický stav pacientů s pohybovými problémy
 • Indikacemi a kontraindikacemi pro fyzioterapii
 • Základní ortopedická a neurologická onemocnění
 • Pasivní účast u některých ortopedických a neurochirurgických zákroků
 • Nahlížet do zdravotní dokumentace pacientů s pohybovými problémy a diskutovat o nich s lékařem
 • Stanovit rehabilitační plán pro konkrétního pacienta
 • Pasivní i aktivní fyzioterapie
 • Rekondiční masáže
 • Práce s rehabilitačními pomůckami
 • Využití alternativní medicíny
 • Komunikace s ošetřujícím lékařem a klientem
 • Psychická podpora pacienta

Cena týdenní stáže činí 15.000,-Kč s DPH

V případě zájmu info na honza@zvireci-doktor.cz

CHIRURGIE MĚKKÝCH TKÁNÍ – týdenní odborná stáž

Během týdne se Vám na našem pracovišti bude věnovat školený personál v čele s hlavním lékařem a šéf chirurgem MVDr. Janem Čučkou. Garantujeme Vám několik hodin denně na sále v průběhu celého týdne.

Hlavními tématy budou:

 • Diagnostika a pooperační péče po chirurgickém zákroku
 • Management na operačním sále
 • Preventivní a drobné chirurgické zákroky
 • Chirurgie měkkých tkání a její komplikace
 • V průběhu celé stáže bude mít stážista možnost:
 • Nahlížet do dokumentace jednotlivých pacientů
 • Konzultovat konkrétní případy s MVDr.Janem Čučkou
 • Podílet se na preventivních a drobných chirurgických výkonech
 • Asistovat u náročné měkotkáňové chirurgie
 • Seznámit se s komplikacemi a řešením chirurgických výkonů

Cena týdenní stáže na naší klinice činí 20.000,-Kč s DPH

V případě zájmu info na honza@zvireci-doktor.cz