logo Veterinární klinika Zvířecí doktor

Nejbližší další služba

MVDr. Lucia Revúcká Ambulance – interní medicína,
dnes, 10.00–15.00

Rychlý kontakt na recepci: 774226266

Poskytované služby

Jsme referenčním pracovištěm pro obory ortopedie, neurologie, akutní medicína a chirurgie. Naše pracoviště poskytuje kompletní zázemí, nadstandardně vybavenou diagnostickou i chirurgickou část, kvalitní profesní obsazení i nepřetržitý hospitalizační provoz včetně JIP.

Mimo svoji specializaci provádíme i preventivní a malé chirurgické výkony, jakož i běžnou interní medicínu.

Ortopedie

Ortopedie je obor, který vyžaduje specializaci, kvalitní vybavení a dostatek profesních zkušeností. Pokud má pacient ortopedický problém, objednejte se prosím do ambulance ke specialistovi!

V akutních případech bude pacient základně ošetřen v ambulanci každého našeho lékaře, specializovaná ortopedická vyšetření ,diagnostika či zákrok budou provedeny následně. Specialistou oboru ortopedie je MVDr. Jan Čučka.

Vzhledem k tomu, že ortopedie je jedním z našich hlavních oborů, veškeré poskytované služby této specializace najdete na hlavní straně v záložce ortopedie.

Neurologie

Neurologie je obor, který vyžaduje specializaci, kvalitní vybavení a dostatek profesních zkušeností. Pokud má pacient neurologický problém, objednejte se prosím do ambulance ke specialistovi!

V akutních případech bude pacient základně ošetřen v ambulanci každého našeho lékaře, specializovaná neurologická vyšetření, diagnostika či zákrok budou provedeny následně. Specialistou oboru neurologie je MVDr. Jan Čučka.

Vzhledem k tomu, že ortopedie je jedním z našich hlavních oborů, veškeré poskytované služby této specializace najdete na hlavní straně v záložce neurologie.

Akutní medicína

Díky nadstandartnímu vybavení našeho pracoviště a personálnímu obsazení jsme schopni ošetřit pacienty v bezprostředním ohrožení života a zajistit základní životní funkce během několika minut.

Provádíme náročné chirurgické výkony z oblasti břišní a hrudní chirurgie, jakož i řešení polytraumat, komplikované zlomeniny a neurologická traumata s následnou pooperační péčí a monitoringem.

Chirurgie

Provádíme chirurgii horních cest dýchacích a krku, hrudní a břišní chirurgii, onkologickou chirurgii, běžné preventivní i malé chirurgické zákroky a kožní chirurgii.

Všechny chirurgické zákroky jsou standardně prováděny v inhalační anestezii s řízenou plicní ventilací, vedené v inhalačním plynu isofluranu nebo sevofluranu.

Každému pacientu jsou v průběhu zákroku nepřetržitě monitorovány jeho životní funkce. Standardně měříme EKG, saturaci, puls, teplotu a krevní tlak.

Při složitějších výkonech externě spolupracujeme se specializovaným anesteziologem.

Všichni naši pacienti bez ohledu na druh, věk, zdravotní stav a náročnost výkonu, jsou probouzeni na hospitalizaci pro pacienty po výkonech v blízkosti JIP vybavené plicním ventilátorem. Až po úplném probuzení a zajištění všech životních funkcí jsou převezeni na standardní hospitalizaci.

Zobrazovací techniky

CT New Tom 5G Vet

CT vyšetření včetně posouzení , 3D rekonstrukce a návrhu na následné řešení diagnózy. Všechna vyšetření jsou prováděna v inhalační anestezii s monitoringem životních funkcí a kontrolovaným probouzením.

Provádíme:

  • vyšetření páteřního kanálu, meziobratlových disků a fraktur obratlů
  • ortopedickou diagnostiku kloubů a kostních patologií
  • angiografická vyšetření
  • CT hlavy
  • diagnostiku akutních i chronických obtíží hrudníku
  • diagnostiku dutiny břišní a pánve

Artroskopie a endoskopie

Nabízíme artroskopické ošetření kloubů, včetně diagnostické artroskopie a dále endoskopické ošetření gastrointestinálního traktu a rhinoskopie, včetně odběru vzorků.

RTG a USG

Provádíme RTG snímky s využitím přímé digitalizace. Na precizní diagnostické studie je třeba se předem, objednat, většina těchto studií je prováděna v lehké sedaci.

Dále provádíme sonografické vyšetření dutiny břišní, hrudní i USG šlach. Díky dopplerovskému zobrazení je možné provést i kvalitní echokardiografické vyšetření s detailním posouzením velikosti srdeční dutiny a zhodnocení patologie chlopní.

Kardiologie

Provádíme základní kardiologické vyšetření, CT a RTG hrudníku, měření EKG, echokardiografické vyšetření s dopplerem a detailním posouzením velikosti srdeční dutiny a včetně zhodnocením patologie chlopní.

Součástí vyšetření je jeho posouzení, stanovení diagnózy a návrh na její řešení. Laboratorní vzorky jsou zpracovány certifikovanými laboratořemi.

Hrudní zákroky jsou na našem pracovišti prováděny ve spolupráci s anesteziologem na inhalačním přístroji s řízenou ventilací. V průběhu výkonu je pacient nepřetržitě monitorován a po zákroku standardně napojen na plicní ventilaci na JIP s nepřetržitým odborným dozorem.

Interní medicína

Poskytujeme preventivní i diagnostická ošetření v oblasti interní medicíny. Naším cílem je kvalitní diagnostika a screening s využitím nejmodernějšího přístrojového vybavení a zázemí.

Medicína drobných savců

Nově na naší klinice nabízíme i ošetření drobných savců. Provádíme preventivní ošetření a vakcinace, interní medicínu i chirurgii drobných savců.

Pro kvalitní ošetření je třeba se vždy objednat ke specialistovi!!!

Hospitalizace

Naše pracoviště provozuje zázemí tří, nepřetržitě fungujících hospitalizačních jednotek a JIP s plicní ventilací. Nabízíme hospitalizační jednotku pro krátkodobě i dlouhodobě hospitalizované pacienty, včetně pacientů denní hospitalizace a pacientů na programu dlouhodobé intenzivní rehabilitace. Dále provozujeme infekční hospitalizaci a hospitalizaci pro pacienty po výkonech.

Nadstandardním vybavením na našem pracovišti je JIP vybavená řízenou umělou plicní ventilací a kyslíkovým boxem. Péče o pacienta na JIP vyžaduje aseptické podmínky a specializované úkony. Proto tuto jednotku v případě potřeby obsluhuje 24hodin denně pouze k těmto účelům vyškolený personál veterinární kliniky.

V průběhu pobytu se o pacienty stará hospitalizační sestra, která má na starosti pouze hospitalizované pacienty, a lékař, který právě slouží.

V případě krátkodobé denní hospitalizace je pro majitele připraveno zázemí, kde se mohou pohodlně a v soukromí usadit.