logo Veterinární klinika Zvířecí doktor

Nejbližší další služba

MVDr. Lucia Revúcká Ambulance – interní medicína,
dnes, 10.00–15.00

Rychlý kontakt na recepci: 774226266

Vybavení

Vzhledem k tomu, že jsme klinikou zaměřenou na ortopedii, neurologii a akutní medicínu, je nezbytné, aby vybavení na našem pracovišti odpovídalo nejmodernějším standardům srovnatelnými s vybavením referenčních světových klinik.

Díky tomuto vybavení jsme schopni našim pacientům zajistit nadstandardní diagnostickou část i následnou péči.

Nároky kladené na vybavení na našem pracovišti vyžadují neustálou modernizaci vybavení, která je zlatým standardem naší veterinární kliniky.

Krevní analyzátory

Nedílnou součástí posouzení zdravotního stavu pacienta jsou krevní vyšetření. Abychom byli schopni efektivně posoudit a léčit pacienta, je nezbytné znát výsledky krevních testů v co nejkratším čase.

Disponujeme laboratoří krevních analyzátorů firmy IDEXX. Tyto analyzátory jsou v současné době jedny z nejspolehlivějších a nejmodernějších dostupných přístrojů.

Na počkání jsme schopni na naší klinice vyhodnotit hematologická i rozšířená biochemická vyšetření krve. Dále krevní testy na štítnou žlázu, testy CRP a v neposlední řadě jsme schopni vyhodnotit jeden z nejnovějších krevních parametrů, test SDMA.

Zobrazovací techniky

Zobrazovací techniky jsou jednou z klíčových součástí diagnostiky. Vzhledem k naší specializaci využíváme možnosti nejmodernějších dostupných technik.

Díky této technice jsme schopni provést:

  • CT vyšetření včetně posouzení a 3D rekonstrukce (CT New Tom 5G Vet)
  • artroskopickou diagnostiku, včetně následného mini invazivního ošetření kloubů
  • endoskopickou a rhinoskopickou diagnostiku včetně odběru vzorků
  • rentgenologické studie s pomocí přímé digitalizace
  • sonografické vyšetření dutiny hrudní, břišní, USG šlach i náročnější echokardiografické vyšetření s Dopplerovským zobrazením
  • vést složité ortopedické a neurochirurgické zákroky pod kontrolou rentgenologického mini C ramena General electric

JIP

Pro náročnost své obsluhy je JIP specifickým hospitalizačním zařízením vyžadujícím nadstandartní podmínky a vybavení, včetně plicní ventilace. Vzhledem k tomu, že takto vybavenou JIP může obsluhovat pouze školený personál v oboru akutní medicíny, chirurgie, anestezie, a intenzivní péče, vybavení tohoto typu je v české republice ojedinělé.

Díky JIP můžeme pacientům nabídnout intenzivní péči tam, kde by v běžné medicíně neměli šanci na přežití.

Septický sál

Slouží jako zázemí pro infikované chirurgické výkony, pro pacienty při stomatologickém ošetření a dále jako přípravna operačního pole pacientů před chirurgickým výkonem vyžadujícím následně přísně aseptický sál.

Stejně jako na aseptickém sále, je anestezie pacientů vedena v inhalační anestezii s řízenou plicní ventilací a monitoringem životních funkcí.

Aseptický sál

Disponujeme přísně aseptickým sálem splňujícím vysoký standard pro náročné ortopedické a neurochirurgické výkony. Sál je vybaven inhalační přístrojem s řízenou plicní ventilací pro anestezii vedenou v isofluranu nebo sevofluranu, monitoringem životních funkcí včetně krevních tlaků, artroskopickou věží s endoskopem a mini C ramenem pro rentgenologii přímo na operačním sále. Náročné instrumentárium a materiál je uložen v předsálí mimo aseptické prostory.

Hospitalizace

Na našem pracovišti disponujeme třemi standardními hospitalizačními jednotkami: hospitalizací pro dlouhodobé a denní pacienty , oddělenou hospitalizací pro infekční pacienty s přísně hygienickými nároky a hospitalizací pro pacienty po chirurgických výkonech, vybudovanou v těsné blízkosti chirurgických sálů, tak aby bylo možné okamžitě řešit případné pooperační nebo anesteziologické komplikace. O všechny hospitalizační jednotky se nepřetržitě stará hospitalizační sestra.

Fyzioterapie

Vzhledem k naší specializaci provádíme fyzioterapii pro neurologické, ortopedické i geriatrické pacienty. Provádíme fyzioterapii s balančními míči, sportovní fyzioterapii, různé typy rekondičních masáží, rehabilitace s využitím mnoha fyzioterapeutických pomůcek i magnetoterapii. Pro naše pacienty využíváme i alternativní léčbu a akupunkturu.

Na všechny tyto úkony je naše pracoviště plně vybaveno.

Kamerový systém

Pro bezpečnost našich pacientů je ve všech hospitalizacích a v některých dalších prostorách kliniky zabudován kamerový systém. Přestože se o naše hospitalizované pacienty nepřetržitě stará hospitalizační sestra, lékaři z obou ambulancí i asistent na recepci může po celou dobu sledovat stav ve vybraných objektech.