logo Veterinární klinika Zvířecí doktor
telefon

Rychlý kontakt
na recepci:
774226266

Právě ordinujeMVDr. Alice ŠimkováAmbulance


Veterinární klinika Zvířecí doktor

Běžné ošetření

Preventivní medicína

Nabízíme běžnou preventivní veterinární medicínu, která je u nás prováděna vždy na základě klinického vyšetření veterinárního lékaře. Jedná se o očkování (běžné i nadstandardní), pravidelný parazitální program vybraný vždy s ohledem na konkrétního pacienta. Čipování, vystavení pasů či jiných podkladů určených pro cestování nebo jiné potřeby a vše ostatní pro šťastný a zdravý život vašeho miláčka.

Preventivní medicína

Poradenství

Zajišťujeme poradenství ohledně růstu, vývoje a zdravotního stavu. Rádi se podělíme o naše zkušenosti z oblasti výchovy, vývoje, výživy, zdravotních potřeb, prevence a běžně dostupných doplňků pro vaše mazlíčky.

Poradenství

Diagnostika

Diagnostika

Naší snahou je nabídnout co nejkomplexnější možnosti diagnostiky v co nejširším měřítku. Krevní testy, zobrazovací metody (digitální RTG, sonografie včetně echokardiografického vyšetření), kompletní ortopedickou a neurologickou diagnostiku, vyšetření měkkých tkání a hrudníku, diagnostické endoskopie a artroskopie, specifické testy. Pokud není možné nabídnout potřebné vyšetření u nás, dlouhodobě spolupracujeme s ověřenými certifikovanými pracovišti. Naším cílem je vždy sestavit skutečnou diagnozu na základě podložených faktů z několika na sebe navazujících vyšetření.

Hospitalizace

Nabízíme denní i dlouhodobou hospitalizaci našich pacientů. Zvířátek po chirurgických zákrocích, onemocněních vyžadujících hospitalizaci, infuzní terapii, neustálý profesionální dozor a intenzivní rehabilitaci. Hospitalizace je vhodná i pro majitele, kteří se z jakéhokoli důvodu necítí schopni pomoci svému zvířátku. Součástí hospitalizace je i JIP, včetně kyslíkového boxu a umělé plicní ventilace.

Hospitalizace

Hospitalizace

Rehabilitace

Rehabilitace

Provádíme fyziologické rehabilitace pacientů po ortopedických i neurochirurgických zákrocích. Dále pacientů s dlouhodobými pohybovými problémy, rehabilitace seniorů včetně magnetoterapie. Vždy po dohodě s majitelem individuálně stanovujeme frekvenci a odstup jednotlivých rehabilitací včetně možnosti dlouhodobé i krátkodobé hospitalizace.

Běžné chirurgické zákroky

Běžné chirurgické zákroky

Provádíme běžnou břišní chirurgii, kastraci samců a samic, operace zažívacího traktu, splenektomie, operace jater včetně portosystemických šantů, operace močového aparátu, onkologickou chirurgii. Hrudní chirurgii (brániční kýly, plicní chirurgie, kolaps trachey apod.) Endokrinní chirurgii, oční operace a operace zvukovodů, jakož i veškeré biopsie a odběry laboratorních vzorků v anestezii.

Běžné chirurgické zákroky

Běžné chirurgické zákroky

Běžné chirurgické zákroky

Ortopedie

Ortopedie

Nabízíme interní ortopedická vyšetření. Poradenství ohledně růstu a vývoje pohybového aparátu. Odbornou ortopedickou diagnostiku (RTG , SG šlach, diagnostická artroskopie, diagnostika onkologických onemocnění pohybového aparátu apod.) Vyhotovení oficiálních snímků RTG na DKK, DLK a OCD ramen digitálním RTG (přímá digitalizace).

Ortopedie

Provádíme běžné ortopedické zákroky: ošetření šlach, svalů i kloubů, řešení luxací kloubů a osteosyntéz, preventivní zákroky kyčelních kloubů, chirurgické řešení luxací patel a menisektomie.

Ortopedie

Specializované úkony

Ortopedie

Veterinární klinika Zvířecí doktor

Externí fixátory: Ojedinělá metoda řešení fraktur tzv.miniinvazivní technikou. Metoda má využití převážně u tříštivých zlomenin nebo fraktur, které jsou obtížně řešitelné jinou chirurgickou metodou. Tam, kde ostatní chirurgická intervence selhala, nebo z jakékoli příčiny nedošlo ke správnému hojení fragmentů. Jakkoli navenek tato metoda vypadá komplikovaně, jedná se o minimální zásah do fyziologie pacienta, od preparace svalů a šlach, až po kostní struktury.

Veterinární klinika Zvířecí doktor

Korektivní osteotomie: Náročné ortopedické zákroky, které pomáhají řešit různé deformity pohybového aparátu. Tyto zákroky provádí jen specializovaná ortopedická pracoviště.

Veterinární klinika Zvířecí doktor

Chirurgie kolene: chirurgická řešení ruptur předních zkřížených kolenních vazů. Naše klinika nabízí několik možností řešení, které vybíráme společně s majiteli na základě potřeb, velikosti a finančních možností.

MMP

MMP: je metodou první volby u velkých a obřích plemen. Metoda spočívá ve vložení speciálního titanového implantátu do přední části holenní kosti k úponu čéškového vazu. Díky změně sklonu dochází k neutralizaci působení sil na kolenní kloub. Velikou výhodou je, že nedochází k otevření a případnému narušení kloubu.

MMP

Porus TTA: Díky široké škále implantátů je možné použít tuto techniku pro malá, střední i velká plemena.Je modifikovanou metodou MMP a implantát je vysoce porézní. U obou těchto metod pacient zatěžuje končetinu téměř okamžitě a veškerá rekonvalescence bývá snažší než u ostatních použitých metod a to bez vzniku artrozy.

Porus TTA

Porus TTA

System SECUROS (extracapsulární náhrada vazů): s použitím nylonového vlákna a svorek. Je starší a levnější metodou, která zahrnuje i přístup do kloubu. Dnes je využívána výhradně u malých a středních plemen.

Neurochirurgie

MMP

MMP

Provádíme specializovaná neurochirurgická vyšetření. Diagnostickou neurologii. Myelografii ( kontrastní RTG páteřního kanálu), RTG nativní přímou digitalizací, obojí včetně posouzení. Odběr vzorků (mozkomíšního moku apod.).Po dohodě je možno zprostředkovat MRT nebo CT na ověřeném spolupracujícím pracovišti , posouzené certifikovaným radiologem.Dále nabízíme komletní neurochirurgii. Řešení fraktur a luxací páteře, operace výhřezu meziobratlových plotének, ventrálního slotu krční páteře a nově jako první v republice provádíme unikátní metodu Woblerova syndromu řešenou titanovými implantáty. Pro tyto pacienty ať už hospitalizované, či v domácí péči provádíme na našem pracovišti rehabilitace včetně magnetoterapie.

Woblerův syndrom

Woblerův syndrom

Anestezie

Anestezie

U většiny pacientů před samotnou anestezií provádíme standartní předoperační vyšetření zahrnující rozbory krve (hematologie, biochemie), internistické vyšetření a RTG hrudníku, popřípadě USG dutiny břišní. Pro samotnou anestezii používáme nejšetrnější inhalační plyny využívané i u anestezie dětí (sevofluran, isofluran).

Anestezie

Anestezie

Během každé anestezie je prováděn přísný a pravidelný monitoring pacienta (EKG, saturace, teplota a měření krevních tlaků pomocí invazivních či neinvazivních metod apod.) Naším standardem je i infuzní terapie v průběhu zákroku. Pacienta po zákroku nikdy nevydáváme majitelům dokud není plně probuzen.

Anestezie

JIP

Naše klinika je jednou z mála pracovišť v ČR, které vašim mazlíčkům může nabídnou jednotku intenzivní péče s řízenou umělou plicní ventilací a kyslíkovým boxem. Tato jednotka je nepřetržitě v provozu a je určená především pro kardiaky, epileptiky, pacienty po hrudních operacích a jiných náročných zákrocích. Umožňuje zvířátkům dlouhodobě a kontrolovaně odpočívat v umělém spánku. Provoz této jednotky je velice náročný a vyžaduje zkušenou a specielně školenou obsluhu.

Echokardiografie

Echokardiografie

Nabízíme echokardiografické vyšetření srdce (sonografii srdce), včetně dopplerovského zobrazení, což umožňuje detailní posouzení velikosti srdeční dutiny a zhodnocení patologie chlopní.

Krevní transfuze

Je určena pro pacienty s poruchou krvetvorby, po úrazech, otravách, složitých chirurgických zákrocích, závažných onemocněních jater a sleziny a autoimunitních onemocnění- Krevní transfuze je vždy přísně indikována. Samotné transfuzi vždy předchází řádná diagnostika spolu s léčbou či případnou chirurgií. Díky našim ověřeným dárcům jsme schopni výkon zprostředkovat během několika minut. Všichni naši dárci plně vyhovují všem přísným podmínkám dárcovství. Jsou bez zdravotních problémů, medikace, včasně očkováni a odčerveni.

Nadstandardní a specifická vyšetření

Naše klinika spolupracuje s několika zahraničními laboratořemi a pracovišti. Díky tomu můžeme nabídnout pacientům rozsáhlou škálu nadstandartních a specifických testů né zcela běžných onemocnění a konzultovat závažné případy s předními světovými radiology, histology, cytology apod.

Nadstandardní a specifická vyšetření